<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=596910740464690&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
VỚI 9 TÍNH NĂNG MỚI VƯỢT TRỔI, NỔI BẬT
  • Tự động hạch toán hóa đơn đầu vào từ hóa đơn điện tử của nhiều nhà cung cấp.
  • Sẵn sàng đáp ứng thông tư 68/2019/TT-BTC.
  • Kết nối trực tiếp với các Cơ quan của Nhà nước xác thực tình trạng hoạt động doanh nghiệp.
  • Kết nối chữ ký số Esign.
  • Kết nối ngân hàng điện tử thêm nhiều ngân hàng lớn (Vietcombank, BIDV, MB, ACB...)
  • Cải tiến các báo cáo dự báo dòng tiền tính đến thời điểm tương lai gần và bổ sung báo cáo dòng tiền
  • Cải tiến, bổ sung nhiều loại báo cáo quản trị
  • Cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán, thuế và liên tục tự động cập nhật khi có thay đổi đồng.
  • Cải tiến luồng đăng nhập bằng MISA ID dễ dùng hơn
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ